úvod
gangy
pravidla
kontakty

Pravidla

Gangy Práglu jsou recesistickou akcí, přesněji řečeno, takovým vodním odpoledním happeningem, při kterém spolu bitkaří tři konkurenční gangy. Soupeření spočívá ve snaze získat co nejvíce peněz a to pašováním, vybíráním výplachného, či různými jednorázovými questy. Při tom se gangy vzájemně rakví vodními pistolkami. Více však než o soupeření, hledání kliček v pravidlech a honbě za vítězstvím jde o recesi, zábavu, scénky, kostýmy … a vodu!

Cíl a průběh hry

Každý gang se snaží získat co největší vliv nad městem a odstranit konkurenci. A jelikož moc jsou peníze, tak nejsilnější je ten gang, který na konci hry bude disponovat největším balíkem. Peníze se ve hře dají získávat více způsoby:

  • Vybírání výplachného – Jak každý správný padouch ví, byznys potřebuje ochrannou ruku. Tak proč by to neměla být právě ta vaše? Za takovouto ochranu dotyčnému náleží finanční odměna, nebo-li výplachné, přičemž jeho výše záleží na délce ochrany a prosperitě byznysu. Ve městě se nachází několik takovýchto podniků. Jsou to pivovar Ježek, zmrzlináři LedoFredo a nahrávací studio rádia HOP. Je jen na přesvědčivosti gangstas a výřečnosti jejich kvérů, jakou škváru kde vytopí.
  • Pašování – I ten největší střelec je v zásadě jen obchodník nesouhlasící s legislativou daného státu. A právě proto se každá ze stran snaží vydělat i nezákonnou obchodní činností - pašováním. Hells Angels pašují především naftu, Los Amigos tropické ovoce a MPTrosky MC značková potítka. Tyto komodity zpeněžují a posilují tím tak svoje postavení. Kontrabant se transportuje v nádobách pro něj určených a za účasti min. 2-3 členů gangu. Ukázka proběhne na místě před akcí.
  • Likvidace – pod tímto názvem nehledejte nic jiného, než odstraňování konkurence. Za každého zneškodněného konkurenčního mafiána dostane střelec jeho duši, kterou odevzdá svému šéfovi. A ona i taková duše něco nese.
  • Speciální mise - Kromě výše uvedených možností se během hry vyskytnou i další příležitosti, jak snést do domácí pokladničky něco navíc a zároveň uškodit soupeřům.

Všemi těmito činnostmi si pomáháte k vítězství. Kromě toho můžete - ba přímo musíte - znepříjemňovat podobnou činnost konkurenci. Zneškodňovat jejich pašeráky, střílet výběrce výpalného, podplácet proti nim policii. Prostě klasika!

Postavy

V každé partě jsou tři úrovně postav: šéf, pobočník a pěšák - podle toho mají níže uvedené charakteristiky:
  • Šéf alias Big Boss - V čele gangu stojí Velký šéf. Ten rozhoduje o všem důležitém a všichni ostatní ho bezhlavě na slovo poslouchají a přitakávají mu. Hráči svého šéfa milují!
  • Pobočník - Vykonává funkci šéfovy prodloužené ruky. V případě absence Velkého šéfa rozhoduje o všem důležitém. Hráči pobočníka nenávidí, ale respektují ho a lezou mu do zadku, protože by jednou chtěli být také takoví.
  • Pěšák - Ač řadoví padouši, tvoří pilíře svých gangů a obětují pro ně cokoliv. Pokud chtějí, mohou se zformovat do Zásahovky:
    • Zásahovka - 4 hráči jednoho gangu mohou vytvořit tzv. výjezdovou skupinu. Ta se vyznačuje jedním balistickým štítem (rozuměj deštníkem), kterým se kryje před nepřátelskou palbou. Štít je třeba držet obouručně a proto štítonoš nepoužívá zbraň. Zásahovka se vždy formuje v doupěti. Patřičně se nazve (např. Gepardi v láku), zvolí si pokřik a drží se za každých okolností spolu – za štítem. Její útok je zběsilý a především nesmírně hlasitý!

Život a smrt postav

Každá postava má určitý počet životů (např. Pěšák má 2 životy). Tyto životy jsou abstraktní a počítá si je každý sám. Je-li postava zasažena, ztrácí život. Ztratí-li postava všechny životy, prohrává v ten okamžik svoji duši (= žeton obdržený od svého Šéfa), kterou odevzdá tomu, kdo ji připravil o poslední život - přičemž dbá na to, aby předáváním neohrozila vraha na životě (nebránila mu ve střelbě apod.). Tak jako bez vzduchu nelze dýchat, tak bez duše nelze žít a tedy ani zasahovat do hry. Když gangsta ztratí všechny své životy a odevzdá duši svému vrahounovi, vydá se zpět do doupěte pokorně nahlásit svůj skon šéfovi. Byl-li statečný, jistě mu šéf přidělí další duši… Do té doby nezasahuje do akce, s nikým se nevybavuje, prostě se chová jako ukázněná mrtvola. Maximálně může lkát, že ho dostali. Zbraň a dříve vybojované duše si gangsta nechá. Tyto duše odevzdá svému Šéfovi. (Ostatní herní předměty – peníze, pašovaný kontraband, příp. nějaký prvek questu odevzdává spolu se svojí duší vrahovi.)

Boj a zbraně

Boj se toleruje jen střelbou a hustý gangstas používají POUZE VODNÍ ZBRANĚ. Zbraně musí být licencované (zkontrolované orgama). Licence se budou vydávat před začátkem akce. Každý může mít zbraň(e) dle svých představ, nicméně všechny zbraně zraňují za 1 (= ztráta 1 životu) - ať už jsou to pumpovací samopaly či dalekonosné bazuky. (Dámy však možná budou preferovati kabelkovou velikost, pánové zas pak delší hlaveň…) Zásahové plochy jsou tělo a hlava. O konečné platnosti zásahu rozhoduje zasáhnutý. Je nám jasné, že po pár střelách ani mokrý flek na tričku nebude dostatečným důkazem zásahu. Přesto se snažte hrát co nejvíc fér. Vaše postava smrtí neztrácí, takže se nebojte jít do boje. Jde o zábavu a akci!

Bezpečnost

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí. Akce se odehrává v městské zástavbě, za běžného provozu a každý tak musí dbát na bezpečnost svoji i ostatních (např. pozastavit boj při projíždění aut). Také je zakázáno obtěžovat nezúčastněné okolí – ne každý kolemjdoucí touží po tom být svlažen... V zájmu dobrých vztahů s podniky respektujte jejich blízké okolí a hosty - ušetřete je a hrajte mimo dostřel. Všechna doupata gangů jsou tedy nebojové zóny! V neposlední řadě je povoleno dobíjet zbraně pouze vodou z předem určených zdrojů.

Dožblepty

Zbraně (příp. štít-deštník) si každý gangsta obstará sám, bude tak mít alespoň čas pořádně střílečku natrénovat. Doporučujeme přizpůsobit oblečení počasí – dvě trička navíc se neztratí. Máte pocit, že ještě přesně nevíte, jak to všechno proběhne? Nebojte se, vše důležité se dozvíte, nebo se na to zeptáte svého Šéfa! Pravidla jsou záměrně stručná a mají zachytit jen rámec akce :-)


Gangy Práglu jsou adaptací bratislavských Gangů Prešporku. S jejich organizátory spolupracujeme a na jaře 2010 jsme se dohodli na rozšíření akce do Prahy. Osobné Kakávo nás inspirovali, pomohli s pravidly, scénářem i know-how. Za to jim patří velké poděkování! Odkaz na původní akci našich drahých bratov najdete na: http://www.osobne-kakavo.sk/BbSD/

Abychom předešli zklamáním, tak hráče znalé bratislavských Gangů Prešporku upozorňujeme, že Gangy Práglu nejsou jejich přesnou kopií, ale ani naprosto odlišnou akcí. Obecně by tedy bylo chybou snažit se akce srovnávat. Pražské prostředí je dosti odlišné, a to jak místně, tak hráčsky.